เทคนิคการเลี้ยงหมู ฉบับเกษตรกร

เทคนิคการเลี้ยงหมู ฉบับเกษตรกร

เทคนิคการเลี้ยงหมู ฉบับเกษตรกร

 • Losa
 • กันยายน 5, 2020
 • 0 comments

เทคนิคการเลี้ยงหมู ฉบับเกษตรกร

เทคนิคการเลี้ยงหมู ฉบับเกษตรกร การเกษตรมันไม่ได้มีแค่เรื่องการปลูกผัก ทำสวนเท่านั้น แต่มันยังมี่เรื่องของการเลี้ยงสัตว์รูปแบบต่าง ๆ เข้ามาร่วมด้วย หลายคนจะเห็นว่าเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพของเขา ล้วนทำหลายอย่างไปพร้อม ๆ กัน ทั้งปลูกผัก ปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์ สำหรับใครที่กำลังมองหาแนวทางการเสี้ยงสัตว์ ไว้สำหรับบริโภคเอง หรือจะเลี้ยงเพื่อขายเลี้ยงชีพ วันนี้เรามีแนวทางการเลี้ยงหมู ตามแบบฉบับเกษตรกรมาแนะนำ ส่วนหลักการปฏิบัติจะมีอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลยค่ะ

เทคนิคการเลี้ยงหมู ฉบับเกษตรกร

อาชีพการเลี้ยงสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในหมู่บ้านต่างๆ ก็คือ การเลี้ยงสุกร หรือ การเลี้ยงหมู
ทั้งนี้เพราะสามารถเลี้ยงเป็นฟาร์มเล็กๆจำนวนไม่กี่ตัวก็ได้ เพราะใช้พื้นที่น้อยเลี้ยงง่ายใช้แรงงานน้อยและ สามารถนำเศษอาหารมาใช้เป็นอาหารของสุกรได้ นอกจากนี้มูลสุกรยังสามารถนำมาเป็นปุ๋ยหรืออาหารในบ่อเลี้ยงปลาได้ สุกรเป็นสัตว์เลี้ยงที่ขยายพันธุ์ได้เร็วมีลูกดก จึงเป็นกิจการที่ให้ผลกำไรดี ทำให้เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมาก

ปัจจัยสำคัญ ที่จำใหการเลี้ยงหมูสำเร็จ มีทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้

 1. พันธุ์หมูที่นำมาเลี้ยงเป็นหมูพันธุ์ดี
 2. อาหารดีเหมาะสมกับหมูแต่ละช่วงวัย
 3. การจัดการโรงเรียนที่ดี และมีประสิทธิภาพ
 4. มีการเลี้ยงดูที่ดีหรือมีคำแนะนำ และผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
 5. มีการป้องกันโรคให้กับหมู และแนะนำในการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้น

เทคนิคการเลี้ยงหมู 4 แบบ ฉบับเกษตรกร

เทคนิคการเลี้ยงหมู ฉบับเกษตรกร

1. สายพันธุ์หมูที่น่าเลี้ยงในประเทศไทย

สำหรับท่านที่ต้องการจะเริ่มเลี้ยงหมู ไม่ว่าจะเลี้ยงแค่ 1 ตัว เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน หรือจะเลี้ยงแบบเป็นฟาร์ม เพื่อก้าวเข้าสู่อาชัพเกษตรกรตัวจริง เราขอแนะนำให้เลือกหมูพันธุ์ CP เลยค่ะ เป็นระยะเวลากว่า 30 ปีที่ระบบการผลิตสุกรมีการพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาพันธุ์สุกรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หมูสายพันธุ์ CP จึงเป็นหมูที่มีประสิทธิภาพและมีผลผลิตสูง ตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้เลี้ยงและผู้บริโภค มีทั้งหมูพ่อพันธุ์และหมูแม่พันธุ์ ฉะนั้น หากจะเลี้ยงหมูที่มีประสิทธิภาพ ต้องเลือกสายพันธุ์ CP เท่านั้น

2. การเลือกอาหารหมูที่เหมาะสำหรับหมูแต่ละช่วงวัย

เมื่อเลือกหมูที่จะเลี้ยงได้แล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องให้ความสำคัญตามกันไปก็คือ การเลือกอาหารที่เหมาะสมตามช่วงวัยของหมู ซึ่งเกษตรกรบางท่านอาจจะยังใช้อาหารหมูที่มีการผสมเอง แต่นั่นอาจจะทำให้หมูที่เราเลี้ยงได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน ทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง และมีปริมาณการติดโรคมากขึ้น แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีและความทันสมัยในสมัย เข้ามารวมอยู่กับการใช้ชีวิตของทั้งมนุษย์และสัตว์ เรื่องอาหารสำเร็จสำหรับหมู จึงมีการแบ่งออกเป็นอาหารสำหรับหมูแต่ละช่วงวัย ซึ่งง่ายและเป็นผลดีกับเกษตรกร ตลอดจนคนที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงหมูเป็นครั้งแรก

 • เป็นการผสมอาหารใช้เองในฟาร์ม –  ผู้เลี้ยงต้องรู้จักเลือกชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีโดยวัตถุดิบตัวหลัก ๆได้แก่ กากถั่วเหลือง ปลาป่น ปลายข้าว ข้าวโพด รำละเอียด และวิตามินแร่ธาตุในรูปของวิตามินรวม แล้วนำวัตถุดิบมาผสมตามสูตรและความต้องการของหมู ในแต่ละขนาด โดยเครื่องผสมอาหารหรือผสมด้วยมือก็แล้วแต่ท่านจะสะดวก
 • อาหารชนิดเม็ดสำเร็จรูป – สำหรับเกษตรกรที่เลือกใช้อาหารรูปแบบนี้ ไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก เพราะมีการแบ่งประเภทขายอย่างชัดเจน แค่เดินเข้าร้านแล้วแจ้งอาหารแบบที่ต้องการ ก็นำกลับบ้าน มาให้หมูทั้งหลายกินได้ทันที

3. วิธีการสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงหมูที่ถูกต้อง

โรงเรือนที่ดี จะต้องสร้างความสะดวกในการจัดการฟาร์มหมู โดยอยู่ภายในคอกอย่างสบายใจ ซึ่งขั้นตอนการสร้างโรงเรือนของหมู แล้วแต่ว่าเกษตรกรแต่ละคนจะสะดวกแบไหน แต่ไม่ว่าท่านจะสร้างแบบใด ก็ล้วนต้องทำภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้

 • สถานที่ก่อสร้างโรงเรือนหมู ควรเป็นที่ดอนหรือเลือกที่ที่น้ำไม่ท่วม ยิ่งให้ห่างไกลผู้คน หรือห่างไกลตลาดและแหล่งชุมชนยิ่งดี
 • การสร้างโรงเรือนตามแนวตะวันออกตะวันตก และระยะห่างของโรงเรือยแต่ละโรงเรือน ต้องห่างกันประมาณ 20 ถึง 25 เมตร เพื่อแยกโรงเรือนออกจากการเป็นสัดเป็นส่วน
 • โรงเรือนจะต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี สามารถป้องกันแดดและฝนได้อย่างถาวร อาจเป็นโรงเรียนเปิดก็ได้ แต่หากเลือกโรงเรือนแบบปิด จะมีข้อดีคือสามารถปรับอุณหภูมิ และการระบายอากาศให้เหมาะสมกับหมูในแต่ละช่วงอายุได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันสัตว์ชนิดอื่นเช่นยุง และแมลงเข้าไปภายในโรงเรือนได้ดีมาก ๆ ด้วย

4. การป้องกันโรค และป้องกันโรคติดต่อในหมู

การสุขาภิบาล คือ การจัดการเพื่อให้สัตว์อยู่อย่างสบายปลอดภัยจากเชื้อโรค ซึ่งการทำความสะอาดคอกอยู่เสมอ ตลอดจนเลือกให้อาหารที่มีประโยชน์ ถือเป็นการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตหมู หรือการเลี้ยงหมูเป็นอย่างมาก ในส่วนของการทำความสะอาดคอกหมู ควรทำความสะอาดคอกหมูทุกวัน โดยการกวาดแห้งด้วยไม้กวาด เพื่อเอามูลหมูออกและล้างคอกด้วยน้ำ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ควรล้างคอกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดือนละครั้ง นอกจากนี้ควรทำบ่อเก็บข้อมูลหมู เพื่อป้องกันกลิ่นและของเสีย จากหมูไปรบกวนเพื่อนบ้าน ในกรณีที่มีการจัดการที่ดีอาจนำอุปกรณ์ตรงนี้ไปใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ในฟาร์มต่อไปได้

ทั้งหมดนี้คือการดูแลหมูตามแบบฉบับเกษตรกร ซึ่งเราคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจอย่างมาก เพียงท่านทำตามขั้นตอนการเลี้ยงทั้ง 4 แบบ และใส่ใจในเรื่องต่าง ๆ ตามที่แจ้งไปให้ครบถ้วน รับรองว่าการเลี้ยงหมูจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านแน่นอน ส่วนครั้งหน้าเราจะนำเสนอบทความเกี่ยวกับเกษตร หรือเกษตรกรรูปแบบไหน อย่าลืมติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ

“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยยุคปัจจุบัน โดยหนึ่งในภารกิจที่สำคัญคือการผลักดันให้เกษตรกรเป็นพระเอกตัวจริงที่จะช่วยพัฒนาชาติ ด้วยการรร่วมกันปฏิรูปภาคเกษตรสู่ “เกษตร 4.0”

เรื่องน่ารู้ รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Car เทคโนโลยีของรถยนต์พัฒนาไปเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงที่เริ่มมาจากน้ำมัน ตอนนี้ก็มีพลังงานทดแทนอื่นๆ เข้ามาทั้งแก๊ส และพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดปัญหามลภาวะที่ทำให้เกิดโลกร้อน จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างน้ำมัน

บทความที่น่าสนใจ : 5 อันดับโรงเรียน ที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลก